Basis-GGZ

Versterking van de functie eerstelijns GGZ

Advies over de nieuwe basis

Geplaatst op | 19 augustus 2012 | geen reacties

Onderstaand advies beschrijft hoe het versterken van de functie eerstelijns GGZ volgens de NZa het meest zal bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Daarbij heeft de NZa drie uitgangspunten gehanteerd:
− Ruimte creëren voor samenwerking tussen zorgaanbieders door het inbouwen van flexibele elementen in de bekostiging.
− Zorgverzekeraars faciliteren om te sturen op rolverdeling, onder andere door te zorgen dat die rolverdeling inzichtelijk wordt voor verzekeraars.
− Zoveel mogelijk functioneel omschreven zorg, zodat voor alle partijen gelijke regels gelden.

Advies: verschillen met somatiek wegnemen
Tot 1 januari 2008 viel de curatieve GGZ onder de AWBZ. Doel van de overheveling naar de Zvw in 2008 was om de verschillen in aanpak tussen somatische en psychische aandoeningen zoveel mogelijk weg te nemen. Bij de totstandkoming van dit advies is de NZa gebleken dat er nog een aantal grotere en kleinere verschillen resteert tussen somatiek en GGZ, zowel zorginhoudelijk als in de randvoorwaarden (waaronder bekostiging). Die resterende verschillen vormen op zijn minst een belangrijk deel van de oorzaken achter de gesignaleerde knelpunten. Daarom adviseert de NZa deze resterende verschillen weg te nemen, zodat het proces dat is ingezet met de overheveling een nieuwe impuls krijgt. De NZa onderscheidt twee hoofdfuncties, die de NZa tezamen beschouwt als de functie ‘Basis GGZ’:

− GGZ-basiszorg: Triage/screening, probleemverkenning en diagnostiek vóór een eventuele verwijzing op grond van een GGZ-ziekte. Onder GGZ-basiszorg valt ook behandeling en geïndiceerde preventie bij psychische klachten zonder dat een stoornis is vastgesteld.
− Generalistische GGZ: De (aanvullende) diagnostiek en generalistische behandeling van cliënten met een lichte tot matig ernstige, nietcomplexe GGZ-ziekte. GGZ-basiszorg

Bron: http://www.nza.nl/104107/139830/465987/Advies_Basis_GGZ.pdf

Reacties

Laat een reactie achter

  • RSS Extern nieuws

  • Over ons

    Basis-GGZ.nl is een website waarop de ontwikkelingen rondom de vernieuwende GGZ worden besproken door professionals in de branche. Daarbij zijn human resource management en outsourcing veel voorkomende invalshoeken.