Basis-GGZ

Versterking van de functie eerstelijns GGZ

Advies over de nieuwe basis

Onderstaand advies beschrijft hoe het versterken van de functie eerstelijns GGZ volgens de NZa het meest zal bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Daarbij heeft de NZa drie uitgangspunten gehanteerd: − Ruimte creëren voor samenwerking tussen zorgaanbieders door het inbouwen van flexibele elementen in de bekostiging. − Zorgverzekeraars faciliteren om te sturen op rolverdeling, [...]

Oorzaken van de knelpunten

Binnen de somatiek kan de aanbieder van basiszorg (doorgaans de huisarts) specialistische diagnostiek aanvragen bij de tweede lijn zonder de patiënt te ‘verliezen’. In de regel krijgt de huisarts de uitslag van de diagnostiek en kan in samenspraak met de patiënt besluiten of doorverwijzing nodig is of niet. In de GGZ is het eerder regel [...]

  • RSS Extern nieuws

  • Over ons

    Basis-GGZ.nl is een website waarop de ontwikkelingen rondom de vernieuwende GGZ worden besproken door professionals in de branche. Daarbij zijn human resource management en outsourcing veel voorkomende invalshoeken.