Basis-GGZ

Versterking van de functie eerstelijns GGZ

Oorzaken van de knelpunten

Geplaatst op | 17 augustus 2012 | geen reacties

Binnen de somatiek kan de aanbieder van basiszorg (doorgaans de huisarts) specialistische diagnostiek aanvragen bij de tweede lijn zonder de patiënt te ‘verliezen’. In de regel krijgt de huisarts de uitslag van de diagnostiek en kan in samenspraak met de patiënt besluiten of doorverwijzing nodig is of niet. In de GGZ is het eerder regel dat de aanbieder (vaak eerstelijnspsycholoog of instelling in de tweede lijn) naar wie de cliënt voor diagnostiek wordt verwezen, ook ‘automatisch’ overgaat op behandeling, indien dit door die aanbieder noodzakelijk wordt gevonden. De poortwachter staat hierdoor buitenspel. Een andere oorzaak dat een aantal huisartsen cliënten bij een vermoeden van een psychische ziekte te snel doorverwijst naar een tweedelijns GGZ-aanbieder, is dat het tekort aan tijd, kennis, ervaring en/of affiniteit met GGZ onvoldoende wordt gecompenseerd door GGZondersteuning in of bij de praktijk. Veel praktijken schrikken er nog voor terug om een POH-GGZ in te huren of aan te nemen, onder andere vanwege het tijdelijke karakter dat nu nog aan de regeling verbonden is. Bovendien ervaren praktijken die wel een POH-GGZ hebben, een begrenzing door de huidige tarifering. Tot slot wordt kortdurende behandeling van psychische problematiek op dit moment op vier verschillende manieren bekostigd, afhankelijk van de declarerende aanbieder. Dit heeft onder andere tot gevolg dat voor vergelijkbare zorg sommige aanbieders tegen bekostigingsgrenzen aanlopen die andere aanbieders niet kennen, en dat door tariefverschillen de prikkels tussen aanbieders verschillen. De verschillende aanspraken en eigen bijdragen maken de regels voor verschillende groepen aanbieders nog ongelijker.

Bron: http://www.nza.nl/104107/139830/465987/Advies_Basis_GGZ.pdf 

Reacties

Laat een reactie achter

  • RSS Extern nieuws

  • Over ons

    Basis-GGZ.nl is een website waarop de ontwikkelingen rondom de vernieuwende GGZ worden besproken door professionals in de branche. Daarbij zijn human resource management en outsourcing veel voorkomende invalshoeken.