Basis-GGZ

Versterking van de functie eerstelijns GGZ

Basis-GGZ

Een tijd geleden is er vanuit de minister van VWS een verzoek ontvangen de versterking van de functie eerstelijns GGZ, ook wel Basis-GGZ genoemd, te gaan herinrichten. De aanleiding voor dit verzoek was, inhoudelijk gezien, dat er teveel mensen met lichte psychische problematiek vanuit de basiszorg in de specialistische GGZ terecht komen. Een bijkomend feit is dat er tevens te weinig mensen na hun behandeling weer terugkeren vanuit de duurdere specialistische zorg, naar de basiszorg.

Hierdoor wordt op dit moment te weinig gebruik gemaakt van de basiszorg GGZ, wat op dit moment het werkterrein is van de huisartsen en hun POH-GGZ’ers, evenals de  generalistische GGZ waar nu vooral eerstelijnspsychologen werkzaam zijn. Het teveel opzoeken van de specialistische zorg en het niet terugkeren van patiënten in de Basis-GGZ belemmert de toegankelijkheid (wachtlijsten), de kwaliteit (zorg ver weg in plaats van in de buurt) en de betaalbaarheid van de specialistische zorg. Het in goede banen leiden deze problematiek is  essentieel voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid én het beperken van de maatschappelijke kosten.

Deze website richt zich op het verslag doen van de veranderingen in deze Basis-GGZ. Bekijk snel het nieuws over deze problematiek op de daarvoor bestemde pagina.

  • RSS Extern nieuws

  • Over ons

    Basis-GGZ.nl is een website waarop de ontwikkelingen rondom de vernieuwende GGZ worden besproken door professionals in de branche. Daarbij zijn human resource management en outsourcing veel voorkomende invalshoeken.